Praca za granicą wydaje się ostatecznością. Zdarza się jednak, że życie samo podejmuje decyzje. Nowe miejsce to nowe możliwości, warto zatem zdecydować się na wyjazd. Jaki kierunek obrać? Czy praca w Wielkiej Brytanii gwarantuje ulgi i przywileje? O tym przeczytacie w dalszej części publikacji.

Rodzaje umów o pracę w Wielkiej Brytanii

1). Umowa o pracę w niepełnym wymiarze godzin.

Osoby pracujące w ramach wyżej przedstawionej umowy, mają prawo do następujących przywilejów:

– prawo do urlopu wypoczynkowego i macierzyńskiego,
– prawo do zasiłku chorobowego,
– równy dostęp do szkoleń,
– równy dostęp do firmowego systemu emerytalnego,
– jednakową stawkę godzinową.

2). Umowa na czas określony.

Prawidłowo skonstruowana umowa powinna zawierać:

• datę rozpoczęcia pracy,
• dane osobowe obu stron,
• wysokość wynagrodzenia,
• częstotliwość wypłacania honorarium,
• godziny pracy,
• okres wypowiedzenia,
• stanowisko pracy.

Podstawowe prawa osób pracujących w Wielkiej Brytanii

• prawo do pracy w następującym wymiarze godzin: 48 h tygodniowo,
• prawo do urlopu macierzyńskiego i wypoczynkowego oraz prawo do przerw (Uwaga: jeśli dzień roboczy pracownika trwa ok. 6 godzin, wówczas ten dysponuje prawem do dwudziestu minut odpoczynku),
• prawo do bezpiecznych oraz sanitarno – higienicznych warunków pracy,
• prawo do wstąpienia do związku zawodowego (pracownik może wstąpić do wybranego przez siebie związku zawodowego i nie musi o tym fakcie informować szefa; co istotne, nie może być dyskryminowany przez wzgląd na swój wybór).

Uwaga!

Im dłużej zatrudniony pracuje w danej firmie, tym więcej praw mu przysługuje.

Zakaz dyskryminacji

Istotnym podkreślenia jest fakt, że żaden człowiek/pracownik nie może być dyskryminowany ze względu na:

– płeć,
– wiek,
– religię,
– rasę,
– stopień niepełnosprawności,
– narodowość,
– wyznanie,
– orientację seksualną,
– przekonania polityczne
– oraz ze względu na formę zatrudnienia (tj. na czas określony bądź nieokreślony, w pełnym lub w niepełnym wymiarze godzin).

Wymiar czasu pracy w Wielkiej Brytanii

Czas pracy osoby zatrudnionej w Wielkiej Brytanii, nie może przekraczać czterdziestu ośmiu godzin tygodniowo. Pracodawca (bez pisemnej zgody podwładnego) nie może żądać, by ten pracował dłużej niż ustawowe czterdzieści osiem h. Osoby, które pracują na nocną zmianę, powinny wykonywać pracę przez ok. osiem godzin (w każdym okresie 24 – godzinnym). Kobiety w ciąży mogą poprosić, by szef przeniósł je na dzienną zmianę.

Prawo do urlopu w UK

Jeśli zatrudniony pracuje pięć dni w tygodniu, wówczas przysługuje mu prawo do dwudziestu ośmiu dni urlopu.

Prawa pracujących kobiet w ciąży

Cztery podstawowe przywileje:

• pięćdziesiąt dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego (w tym: dwadzieścia sześć tygodni podstawowego, płatnego urlopu oraz dwadzieścia sześć tygodni dodatkowego, niepłatnego urlopu, przyznawanego na specjalne życzenie kobiety),
• zasiłek macierzyński oraz prawo do „becikowego” (prawo do „becikowego” to kwestia zależna od dochodów),
• płatny czas wolny (tj. czas przeznaczony na badania kontrolne),
• ochrona przed zwolnieniem z pracy.

Oraz:

• prawo do bezpiecznych oraz sanitarno – higienicznych warunków pracy.

Pracodawca powinien mieć na uwadze fakt, że kobieta w ciąży nie może:

– dźwigać i podnosić ciężkich przedmiotów,
– przebywać w jednej pozycji przez długi czas (tj. tylko w pozycji stojącej bądź tylko w pozycji siedzącej),
– być wystawiana na szkodliwe działanie toksycznych substancji,
– spędzać długich godzin w pracy.

Ciąża to nie choroba, zatem pracodawca może zlecić kobiecie realizację prostszych zadań. Wartym podkreślenia jest fakt, że podwładna musi poinformować szefa o ciąży – najwcześniej w dwunastym jej tygodniu. Takie działanie sprawi, że przełożony szybciej znajdzie osobę na zastępstwo. Jeśli podwładna nosi mundur bądź uniform w pracy, może poprosić szefa o większy rozmiar.

Przywileje osób zatrudnionych przez biura pośrednictwa pracy

Biura pośrednictwa pracy (jak wynika z nazwy) to organizacje, które umożliwiają znalezienie „dobrej” posady. Sięgając po usługi brytyjskich agencji, warto wiedzieć, że te nie mają prawa:

• żądać od klientów zapłaty za pomoc w znalezieniu pracy bądź za zarejestrowanie w biurze,
• wymagać od interesantów kupna jakichkolwiek produktów bądź usług biura (do nadmienionych produktów/usług należą: szkolenia, pisanie CV, osobisty sprzęt ochronny),
• zabronić korzystania z innych biur pośrednictwa pracy.

Pracownik pod szczególną ochroną

Jeśli pracownik (wykonujący pracę w Wielkiej Brytanii) uważa, że jego prawa zostały naruszone, ma możliwość zgłoszenia skargi. Skargę należy wnieść do Health and Safety Executive (HSE), tj. brytyjskiej organizacji rządowej, która zajmuje się nadzorowaniem bezpieczeństwa w pracy. Health and Safety Executive (HSE) może pomóc pracownikowi, gdy ten widzi bądź uważa, że:

• zasady BHP (w danym miejscu pracy) nie są przestrzegane,
• sprzęt oraz odzież ochronna są nieadekwatne do stanowiska pracy bądź płatne,
• pracownicy (w celu przyśpieszenia pracy) łamią podstawowe zasady bezpieczeństwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here