Zalety faktoringu dla przedsiębiorstw z sektora usługowego

Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa w branży usługowej to jeden z najlepszych pomysłów na biznes, jednak tak jak w każdym sektorze, tak i tutaj, należy spodziewać się konieczności stawiania czoła wielu wyzwaniom. Wielu przedsiębiorców prowadzących biznes w branży usług niejednokrotnie uskarża się na problemy finansowe wywołane koniecznością oczekiwania na spłatę zaległych faktur przez kontrahentów. Okazuje się jednak, że istnieje bardzo skuteczne i tanie rozwiązanie pozwalające na zapewnienie sobie płynności finansowej bez względu na okoliczności. Chodzi tutaj oczywiście o faktoring. Na czym dokładnie on polega? Wyjaśniamy to w poniższym artykule.

Problemy przedsiębiorców z branży usług

Własna działalność gospodarcza daje wielkie możliwości. Niestety, w każdej branży istnieje wiele trudności, którym muszą stawiać czoła przedsiębiorcy. W branży usług częstym problemem mogą być nieuczciwi partnerzy biznesowi, którzy nie będą opłacać należności za zrealizowane świadczenia.

Dodatkowo, w związku z wysokim poziomem konkurencji przedsiębiorcy działający w tej branży muszą zapewniać możliwość opłacania faktur w długim terminie. Wszystkie te czynniki powodują, że występuje bardzo wysokie ryzyko pojawienia się problemów finansowych. 

Definicja faktoringu 

Faktoring, a dokładniej faktoring wierzytelnościowy, to wyspecjalizowana usługa finansowa, dzięki której możliwe jest sprzedawanie faktur w zamian za uzyskanie określonej kwoty pieniędzy. Usługa ta cieszy się rosnącą popularnością – bardzo chętnie wybierają ją ci przedsiębiorcy, którzy nie dostali środków z tytułu wystawionych przez siebie faktur. 

Rosnące zainteresowanie faktoringiem wynika z kilku przyczyn. Zdecydowanie najważniejszy wpływ na to zjawisko ma trend polegający na tym, że wielu przedsiębiorców wystawia swoim kontrahentom faktury z wyjątkowo długimi terminami płatności, które wynoszą 60 bądź 90 dni. Tak długi czas oczekiwania na spłatę należności przez kontrahentów stanowi bardzo poważny czynnik ryzyka wystąpienia niewypłacalności. W przypadku, gdy przedsiębiorcy chcieliby otrzymać środki w możliwie najkrótszym czasie, bardzo często wybierają właśnie usługę faktoringu. 

Szczegółowe informacje na temat istoty faktoringu można znaleźć na https://pragmago.pl/

Faktor i faktorant – strony umowy faktoringu 

W umowach dotyczących świadczenia usługi faktoringu wskazywane są dwie strony: faktor i faktorant. Tą pierwszą jest wyspecjalizowana instytucja finansowa, która świadczy omawianą usługę.

To do jej zadań należy wypłacenie faktorantowi (przedsiębiorcy korzystającemu z tej usługi) środków z tytułu nieprzeterminowanych faktur. Należy mieć również świadomość tego, że czas oczekiwania na przekazanie środków przez faktora zazwyczaj jest wyjątkowo krótki. Zadaniem faktoranta jest przekazanie faktorowi faktur a także informacji na temat swoich dłużników. 

Zalety faktoringu 

Faktoring jest wyjątkowo popularną usługą finansową, która wyróżnia się tym, iż ma naprawdę mnóstwo atutów. Do najważniejszych zalet faktoringu zaliczamy: 

  • nie pogarsza zdolności kredytowej przedsiębiorcy, 
  • nie prowadzi do obciążenia bilansu przedsiębiorstwa, 
  • w znaczący sposób poprawia płynność finansową firmy, 
  • umożliwia uzyskanie gotówki w bardzo krótkim czasie i bez dużej liczby formalności, 
  • nie ma konieczności zabezpieczania wierzytelności,
  • środki, które uzyskuje się w ramach faktoringu, mogą być przeznaczone na dowolnie wybrany cel, 
  • istnieje możliwość odliczenia kosztów finansowania od podatku dochodowego oraz od VAT, co jest dodatkowym, bardzo ważnym udogodnieniem. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here