Do efektywnego pracy z magazynami niezbędna jest bardzo bardzo dobra organizacja. Do tego istotne jest, by wybrać dobrego kierownika, odpowiedzialnego za zarządzanie magazynem.

Osoba ta musi odznacza się wysokim poparciem wśród ludzi. Kierownik, którego cenią pracownicy to kierownik, które będzie potrafił ludźmi odpowiednio pokierować. Ponadto osoba ta musi odznaczać się następującymi cechami:

– samodyscypliną;
– samodzielnością w podejmowaniu decyzji, nawet tych wymagających dużej odpowiedzialności;
– asertywnością;
– empatią;
– zdolnością łagodzenia konfliktów między współpracownikami, między kierownikiem a pracownikiem, a niekiedy nawet należy załagodzić konflikt między pracownikiem a klientem;
– zdolnością do motywowania ludzi do efektywniejszej, sumienniejszej pracy;
– przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, dobry kierownik musi wiedzieć gdzie leży granica między odpowiednim a niedopuszczalnym zachowaniem na stopie zawodowej;
– pewnością siebie, kierownik nie może mieć kompleksów na swoim punkcie, a jeśli takowe ma, nie może pokazywać słabości wśród współpracowników;
– odpornością na stres;
– sumiennością;
– zaangażowaniem w wykonywane obowiązki, dobry pracownik na szczeblu kierowniczym żyje swoją pracą.

Poza odpowiednio wyszkolonym kierownikiem, magazyn by mógł funkcjonować, musi być zaopatrzony w dobry program magazynowy, typu LoMag. Szczegółowe cechy odpowiednio dobranego oprogramowania zostały szczegółowo opisane w dwóch poprzednich moich artykułach, dlatego tu tylko pokrótce przypomnę, jakie cechy musi posiadać dobry program. Dobry program magazynowy to program specjalnie do tego stworzony, spersonalizowany, pochodzący od sprawdzonego twórcy oraz na bieżąco aktualizowany, idący z duchem czasu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here