Czym różni się CSR od ESG?

Czym różni się CSR od ESG?

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm zaczyna przywiązywać wagę do odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Pojawiają się różne terminy, takie jak CSR i ESG, które często są mylone lub używane zamiennie. Jednak istnieją pewne różnice między nimi. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym różni się CSR od ESG.

CSR – Co to jest?

CSR, czyli Corporate Social Responsibility, to pojęcie odnoszące się do działań podejmowanych przez firmy w celu wpływania na społeczeństwo i środowisko. Firmy, które praktykują CSR, angażują się w różne inicjatywy społeczne, takie jak działania charytatywne, ochrona środowiska, promowanie równości i etyki w biznesie. Celem CSR jest tworzenie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko, nie tylko dla zysku, ale również dla dobra społecznego.

Podstawowe zasady CSR:

  • Odpowiedzialność społeczna – dbanie o dobro społeczne i wpływ na społeczeństwo.
  • Odpowiedzialność ekologiczna – ochrona środowiska naturalnego i zrównoważony rozwój.
  • Odpowiedzialność gospodarcza – etyczne prowadzenie biznesu i dbanie o interesy wszystkich interesariuszy.

ESG – Co to jest?

ESG, czyli Environmental, Social and Governance, to termin odnoszący się do kryteriów, według których ocenia się działalność firm pod kątem zrównoważonego rozwoju. ESG skupia się na trzech głównych obszarach: środowisku naturalnym, społeczeństwie i zarządzaniu. Firmy, które praktykują ESG, uwzględniają te trzy aspekty w swojej strategii biznesowej i podejmują działania mające na celu minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, społeczeństwo i zapewnienie odpowiedniego zarządzania.

Elementy ESG:

  1. Środowisko – ochrona środowiska naturalnego, redukcja emisji gazów cieplarnianych, efektywne wykorzystanie zasobów.
  2. Społeczeństwo – dbanie o interesy pracowników, promowanie różnorodności, bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy.
  3. Zarządzanie – transparentność, etyka, odpowiedzialność zarządu.

Różnice między CSR a ESG

Mimo że zarówno CSR, jak i ESG koncentrują się na odpowiedzialności społecznej i zrównoważonym rozwoju, istnieją pewne różnice między nimi:

CSR jest bardziej skoncentrowane na działaniach społecznych, takich jak działalność charytatywna i promowanie równości, podczas gdy ESG skupia się na szerokim spektrum kwestii, takich jak ochrona środowiska, zarządzanie i społeczeństwo.

CSR jest dobrowolne i zależy od decyzji i zaangażowania poszczególnych firm, podczas gdy ESG staje się coraz bardziej wymagane przez inwestorów i regulacje prawne.

CSR jest często postrzegane jako działanie zewnętrzne, które firma podejmuje na rzecz społeczeństwa, podczas gdy ESG jest bardziej wewnętrzne i związane z zarządzaniem i strategią firmy.

Podsumowanie

CSR i ESG są dwoma terminami, które odnoszą się do działań podejmowanych przez firmy w celu wpływania na społeczeństwo i środowisko. CSR skupia się głównie na działaniach społecznych, podczas gdy ESG uwzględnia szeroki zakres kwestii, takich jak środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. Obie koncepcje mają na celu tworzenie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko, jednak różnią się w zakresie i podejściu. W dzisiejszych czasach coraz więcej firm zaczyna przywiązywać wagę do zarówno CSR, jak i ESG, aby osiągnąć zrównoważony rozwój i spełnić oczekiwania inwestorów i społeczeństwa.

CSR (Corporate Social Responsibility) odnosi się do odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, która polega na podejmowaniu działań mających na celu zrównoważony rozwój społeczny, ochronę środowiska naturalnego i dbanie o interesy różnych grup interesariuszy. ESG (Environmental, Social, and Governance) natomiast odnosi się do trzech kluczowych obszarów, które są brane pod uwagę przy ocenie zrównoważonego inwestowania: środowiskowego, społecznego i zarządzania.

Link tagu HTML: https://www.zouza.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here