znak towarowy

Znak towarowy jest to oznaczenie, które pomaga nam odróżnić swój produkt od produktów konkurencyjnego. Ponadto oznaczenie to może dać nam przewagę wśród innych marek znajdujących się na rynku. Prawo do korzystania z niego przysługuje jedynie jego właścicielowi. Prawo ochronne na znak jest najskuteczniejszym sposobem obrony dla działalności, które używają takiego znaku sprzedając swoje towary czy usługi. Jakie są rodzaje znaku towarowego? Jak możemy zarejestrować znak towarowy?

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/znak-towarowy-definicja-ochrona-rejestracja/ 

Czym jest znak towarowy?

Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które umożliwia odróżnienie produkt czy też usługą jednego przedsiębiorcy od produktów i usług innego przedsiębiorcy.

Oznaczenie to musi spełniać warunki do przedstawienia go w rejestrze znaków towarowych. Posiadamy kilka rodzajów znaków towarowych. 

Spośród nich możemy wyróżnić:

 • indywidualny znak,
 • wspólne prawo ochronne,
 • wspólny znak towarowy,
 • wspólny znak towarowy gwarancyjny.

Rejestracja znaku towarowego

W zgłoszeniu znaku towarowego Ty – jako przedsiębiorca – musisz wskazać szczegółowo towary, a także usługi, które zamierzasz chronić.

Należy pamiętać, że znaki towarowe są to oznaczeniami stosowane w handlu, które służą do identyfikacji produktów czy też usług danego przedsiębiorcy.

Umożliwiają one odróżnianie produktów tego samego lub podobnego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców, które tym samym stanowią budowę wizerunku, a także rozpoznawalności marki.

Znakiem towarowym może być między innymi wyraz, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, czy także kształt towaru lub opakowania oraz dźwięk.

Wyróżnia się rodzaje znaków towarowych jak:

 • znaki słowne,
 • graficzne,
 • słowno-graficzne,
 • przestrzenne,
 • pozycyjne,
 • dźwiękowe, kolor, deseń,
 • ruchome,
 • multimedialne,
 • hologramy.

Przed zgłoszeniem znaku należy jednak sprawdzić, czy nie istnieją znaki towarowe, które są identyczne lub w dużym stopniu przypominają te, które chcielibyśmy zgłosić. Wyszukiwarkę znaków krajowych znajdziemy pod ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl.

Ochrona znaku towarowego

Twój znak towarowy będzie chroniony przez 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP. Znak ten po wniesieniu odpowiedniej opłaty może być chroniony na kolejne 10 letnie okresy.

Zobacz też: http://www.toysboard.pl/czym-jest-patent-na-wynalazek-jak-go-zlozyc/ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here