Analiza fundamentalna to jedna z podstawowych i najczęściej stosowanych technik analizy kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku kapitałowym. Za jej pomocą możemy dokonać wyceny wartości danej spółki. Pomocne będą w tym dwa wskaźnik – EPS i P/E, które powstały w ramach analizy fundamentalnej.

O czym mówi nam zysk przypadający na jedną akcję (EPS)?

Rozpoczynając inwestowanie na giełdzie, warto mieć na uwadze to, iż kurs akcji stanowi jedynie punkt odniesienia. Nie mówi on bowiem o tym, czy dana spółka jest tania czy też droga. Najważniejszą kwestią nie jest bowiem to, ile płacimy za dane udziały, ale to, co otrzymujemy w zamian za tę cenę.

Mówi nam o tym wskaźnik EPS (Earnings Per Share), który określa wielkość zysku przypadającą na pojedynczą akcję, dzięki czemu możemy dokonać oceny sytuacji danej spółki na rynku. Istnieją dwa sposoby obliczania EPS.

Pierwszy polega na dzieleniu zysku netto osiągniętego w czterech ostatnich kwartałach przez liczbę akcji zarejestrowanych na koniec ostatniego kwartału. W drugim zaś dzielimy zysk kwartalny przedsiębiorstwa przez liczbę akcji zarejestrowanych na koniec każdego kwartału. Metoda ta uwzględnia zmienną liczbę akcji, jakie zostały wyemitowane w ciągu ostatnich czterech kwartałów. Pozwala zatem precyzyjniej określić zysk przypadający na pojedynczą akcję.

To, jak kształtuje się wskaźnik, zależy od wielu czynników, w tym między innymi od:

  • liczby akcji
  • wysokości zysków
  • strat nadzwyczajnych
  • obciążeń finansowych.

Warto mieć zatem na uwadze to, iż zmiana któregoś z czynników może stanowić zjawisko występujące jednorazowo w roku. Z tego względu dokonując oceny wielkości EPS warto porównywać go w czasie i uważnie śledzić czynniki, które go kształtują. W przeciwnym razie możemy niewłaściwie zinterpretować wartość wskaźnika, narażając się tym samym na straty.

Wskaźnik ten jest użyteczny przede wszystkim dla tych inwestorów, którym zależy na osiąganiu korzystnej dywidendy. Stosują go również inwestorzy, którzy oczekują wzrostu wartości akcji przez wzgląd na rosnący zysk przedsiębiorstwa.

Analizując wskaźnik EPS warto mieć na uwadze to, iż zysk z portfela, który składa się głównie ze spółek cechujących się największą dynamiką EPS, jest często większy od przeciętnego. Nie jest to jednak regułą.

Jak interpretować P/E?

Podstawowym problemem jest jednak stwierdzenie, czy określona wysokość EPS nas satysfakcjonuje. Wówczas warto sprawdzić, ile trzeba zapłacić za jedną akcję, która go generuje. Mówi o tym wskaźnik P/E (Price Earning Ratio). Wykorzystywany jest on przede wszystkim do analizy celowości inwestowania w udziały danego przedsiębiorstwa.

Aby obliczyć P/E, wystarczy podzielić cenę akcji przez jej EPS. Wskaźnik ten odzwierciedla również stosunek inwestorów do przedsiębiorstwa. Jeżeli obserwujemy:

  • wzrost wartości wskaźnika – sugeruje, że inwestorzy wyrażają większą skłonność do płacenia za akcje danej spółki wyższej ceny niż poprzednio
  • niski poziom wskaźnika – może oznaczać, że inwestycja jest korzystna, gdyż przedsiębiorstwo osiąga wysokie zyski przy stosunkowo niskiej wycenie rynkowej
  • bardzo niski poziom wskaźnika – sygnalizuje niedowartościowanie akcji spółek, co stanowi zachętę do ich nabycia
  • wysoka wartość wskaźnika – może świadczyć o nadmiernym entuzjazmie inwestorów bądź spekulacji. Należy wówczas zachować ostrożność przy interpretacji wskaźnika.

Posługując się podstawowymi wskaźnikami analizy fundamentalnej EPS i P/E, warto mieć na uwadze to, iż nie powinny być one postrzegane w kategoriach samodzielnych i niepodważalnych wyznaczników przyszłego ruchu na giełdzie. Należy je stosować jako jedno z wielu narzędzi budujących zrównoważoną strategię inwestycyjną, którą inwestor może realizować korzystając z usług świadczonych przez profesjonalny dom maklerski.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here